Quaderns Virtuals Estats d'un Quadern

Un Quadern pot estar, en un moment donat, en un o més estats, depenent del treball que hagi realitzat l'estudiant i/o el professor/a. A la llista següent, apareixen aquests estats, amb una explicació del significat de cadascun d'ells:

 • No iniciat
  L'alumne/a encara no ha accedit al Quadern i, per tant, encara no ha començat a respondre les preguntes.

 • Iniciat
  L'alumne/a ha accedit, com a mínim, a un dels fulls del Quadern.

 • Lliurat parcialment
  L'alumne/a ha lliurat, com a mínim, un dels fulls del Quadern (però no els ha lliurat tots encara). Avisa el professor/a que pot corregir aquests fulls. Des de l'índex, amb la llista de fulls del Quadern, podrà saber quins són els fulls que l'alumne/a ja ha lliurat.

 • Lliurat
  L'alumne/a ha lliurat tots els fulls del Quadern i haurà d'esperar que el professor/a li corregeixi.

 • Corregit parcialment
  El professor/a ha corregit, com a mínim, un dels fulls del Quadern que l'alumne/a havia lliurat.

 • Corregit
  El professor/a ha corregit tots els fulls del Quadern. En aquest punt, el Quadern es dóna per acabat.

A més, tant el professorat com l'alumnat poden comunicar-se asíncronament mitjançant els quadres d'intervenció, que poden aparèixer sota cada pregunta. Si cap d'ells fa una intervenció, a l'altre li apareixerà un avís quan accedeixi al Quadern () per indicar-li que té missatges pendents.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English