Quaderns Virtuals

    Quaderns Virtuals és un projecte desenvolupat al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que neix amb la voluntat de portar a la Xarxa els Quaderns d'exercicis. És, per tant, l'adaptació d'un recurs didàctic tradicional a un mitjà d'informació i comunicació modern. El projecte neix com a resposta a la necessitat del professorat per facilitar la creació de recursos didàctics multimèdia per a qualsevol nivell i àrea educatius, així com el seguiment i l'avaluació de l'alumnat.

    Aquest mòdul permet al professorat fer el seguiment i l'avaluació dels Quaderns dels estudiants, ja que pot consultar en qualsevol moment el seu estat. A més, com es van enregistrant les respostes, l'alumnat té la possibilitat de treballar en diferents sessions els Quaderns assignats. Per a cada Quadern, es pot determinar l'aparença, el nombre màxim de lliuraments o si vol mostrar la retroacció (feedback), entre d'altres.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English