• Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

  La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:
  1. Nombres naturals i divisibilitat
  2. Nombres enters
  3. Nombres decimals i fraccions
  4. Mesures
  5. Geometria plana
  6. Cossos geomètrics
  7. Taules i gràfics
  8. Probabilitat
  9. La finestra oberta
  Requeriments tècnics:
  • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
  • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
  • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.
  Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

  Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

 • Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

  La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
  • Avatar
  • Còmic
  • A escena!
  • Què ha passat?
  • Qui dius que és?
  • M'ho compro!
  • Paraules belles
  • Aprenents de reporter
  • Diaris molt personals
  • Correm, busquem...
  Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

  Autor/a: Anna Pujol Brunet; Lluís Rius Oliva
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

 • Seqüència didàctica de tecnologies de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

  La seqüència està formada per 8 unitats didàctiques de les quals se n'ha carregat la primera: "Comencem amb les tecnologies".

  Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

  Autor/a: Joan Antoni Francès López
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

 • Este proyecto ha sido realizado en el marco del curso de formación telemática del Departament d'Educació "D-204-Ús i dinamització de Moodle " y va dirigido a alumnado de 1r. Ciclo de ESO.
  Tal y como dice su nombre, SIGNOS Y LETRAS ofrece al alumno una serie de recursos para ayudar a dominar y conocer la ortografía arbitraria, complementando los métodos de enseñanza tradicional.
  Tiene que servir no sólo para reforzar el trabajo realizado en clase sino también como punto de encuentro entre alumnos y profesora a través del entorno virtual moodle.

  Este proyecto está dividido en cinco grandes bloques:
  1. Acerca de la Acentuación
  2. Uso correcto de las letras
  3. Acerca de los signos de puntuación
  4. Repaso de ortografía
  5. Ludolengua
  En los cuatro primeros bloques distinguimos dos partes bien diferenciadas: la de contenidos, presentada en forma de lecciones, vídeos, páginas web… y la de actividades como cuestionarios, hotpotaetos, clic, fórums… y otras muchas que ayudarán a los alumnos a adquirir las habilidades y las destrezas necesarias para escribir correctamente, de manera diferente a la que se realiza en clase.
  Según la particularidad de cada apartado, contenidos o actividades hay unos criterios de evaluación que ayudarán a conocer el nivel de aprendizaje del alumno. Cabe destacar que en mi proyecto, en este momento, este apartado (criterios de evaluación) necesita una exhaustiva revisión que dependerá no solamente de las diferentes de actividades y recursos, sino del tipo de alumnado.
  Además, encontramos la Ludolengua es el espacio virtual que permite estudiar la lengua desde una perspectiva más desenfadada y divertida.
  Por último, este proyecto se complementa con un blog http://bitacolalengua-iesandreunin.blogspot.com/, espacio para compartir opiniones, inquietudes, dudas, ideas, fotos, vídeos… sobre temas relacionados con todo aquello que estudiamos y trabajamos en clase, además de algunas de las actividades que organizamos desde el Departamento de Lengua y Literatura del IES.

  Las palabras clave del proyecto están relacionadas con cada uno de los bloques: acentuación, letras, puntuación, ortografía, signos, ludolengua…

  Para terminar tengo que remarcar que este proyecto es abierto, es decir, que se irán incorporando o extrayendo recursos y/o actividades dependiendo de una serie de factores: los alumnos, el tiempo de dedicación, los objetivos…

  Creative Commons License
  Aquesta obra de ROSA ROCÍAS MAÑÉ està subjecta a una llicència de Reconeixement-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

  Autor/a: Rosa Rocías Mañé
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

 • Seqüència didàctica de Llengua anglesa de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

  La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:
  1. Our English World
  2. Our Identity Card
  3. Creating Our Character
  4. Our Character's Personality
  5. Our Flat
  6. My Bedroom
  7. Routines
  8. Our Town
  9. The Party
  10. Very Fairy Tales
  Requeriments tècnics:
  • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
  • Versió de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

  Autor/a: Laura Becerra, Isabel Llario, Susanna Soler i Ricard Garcia
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

 • Aquest curs de moodle va ser pensat com a suport a les classes presencials de la preparació per a les proves d'accés a CFGM. Inclou la llengua catalana i la castellana. Hi ha links a recursos web amb exercicis de gramàtica, ortografia i sintaxi.

  Autor/a: Júlia Danés
  Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)